Οροι χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 11. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ConsenSys Software Inc. (“ConsenSys,””εμείς,””μας,” ή “μας“) Είναι η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού blockchain. Με έμφαση στη χρήση αποκεντρωμένων τεχνολογιών, όπως το Ethereum, το λογισμικό μας ενισχύει μια επανάσταση στο εμπόριο και τη χρηματοδότηση και βοηθά στη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Το ConsenSys φιλοξενεί έναν ιστότοπο τομέα ανώτερου επιπέδου, www.consensys.net, ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ConsenSys και τις προσφορές μας, καθώς και υπο-τομείς για τις προσφορές προϊόντων μας (το «Ιστότοποι“), Που περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες, ήχο, κώδικα και άλλο υλικό ή πληροφορίες τρίτων. 

Αυτοί οι Όροι Χρήσης (το «Οροι,””Οροι χρήσης” ή “Συμφωνία“) Περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών (όπως ορίζεται παρακάτω) που παρέχονται από εμάς και αποτελεί συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς ή της οντότητας που εκπροσωπείτε (“εσύ” ή “τα δικα σου“). Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, ή κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί ή ένα πλαίσιο ελέγχου για να αποδεχτείτε ή να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους, όπου διατίθεται αυτή η επιλογή ή, συμπληρώνοντας μια φόρμα παραγγελίας για Υπηρεσίες ή, εάν νωρίτερα, χρησιμοποιώντας ή με άλλο τρόπο πρόσβαση στις Υπηρεσίες (το «Ημερομηνία ισχύος“), (1) αποδέχεστε και αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και τυχόν πρόσθετους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις συμμετοχής που εκδίδονται από την ConsenSys κατά καιρούς και (2) συναινείτε στη συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και άλλο χειρισμό πληροφοριών όπως περιγράφεται στο Πολιτική απορρήτου μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, τότε ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. 

Μας δηλώνετε ότι μπορείτε νόμιμα να συνάψετε συμβάσεις. Εάν συνάπτετε αυτήν τη Συμφωνία για μια οντότητα, όπως η εταιρεία στην οποία εργάζεστε, δηλώνετε σε εμάς ότι έχετε νομική εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την οντότητα. Ανατρέξτε στην Ενότητα 16 για ορισμούς ορισμένων κεφαλαίων όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία.

Επιπλέον, δηλώνετε σε εμάς ότι εσείς και τα χρηματοπιστωτικά σας ιδρύματα, ή οποιοδήποτε μέρος που σας ανήκει ή ελέγχει εσάς ή τα χρηματοπιστωτικά σας ιδρύματα, (1) δεν υπόκεινται σε κυρώσεις ή καθορίζονται με άλλον τρόπο σε οποιαδήποτε λίστα απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορίζεται στους καταλόγους που τηρεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ (π.χ., η Λίστα Ειδικών Προσδιορισμένων Υπηκόων και η Λίστα Αποφυγών Εξωτερικών Κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και η Λίστα οντοτήτων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ), η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της, ή άλλη ισχύουσα κυβερνητική αρχή και (2) που δεν βρίσκονται σε καμία χώρα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε εμπορεύματα ή έχουν επιβάλει διαφορετικά κυρώσεις.

1. Οι Υπηρεσίες.


1.1 Γενικά. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση των Προσφορών Υπηρεσίας από εσάς.

1.2 Προσφορές και πρόσβαση. Η ConsenSys προσφέρει μια σειρά προϊόντων (το καθένα “ΥπηρεσίαΥπό την επωνυμία ConsenSys ή μάρκες που μας ανήκουν. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι Codefi, PegaSys, Sister, Infura, MetaMask και άλλοι. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία γραπτώς ή προσφέρεται διαφορετικά Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτήσουν από εσάς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, να εισαγάγετε έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα επί πληρωμή (ένα «Σχέδιο“), Ή ξεκινήστε μια παραγγελία για ένα σχέδιο ή μια υπηρεσία. 

1.3 Περιεχόμενο τρίτων. Σε ορισμένες υπηρεσίες, το περιεχόμενο τρίτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς κατά την εκλογή σας. Το Περιεχόμενο τρίτου μέρους διέπεται από την παρούσα Συμφωνία και, κατά περίπτωση, χωριστούς όρους και προϋποθέσεις που συνοδεύουν το Περιεχόμενο τρίτων, οι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν ξεχωριστές χρεώσεις και χρεώσεις.

1.4 Υπηρεσίες τρίτων. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ενός ή περισσοτέρων τρίτων. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών τρίτων από εσάς ενδέχεται να υπόκειται στις ξεχωριστές πολιτικές, τους όρους χρήσης και τις χρεώσεις αυτών των τρίτων.

2. Αλλαγές.

2.1 Στις Υπηρεσίες. Ενδέχεται να αλλάξουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες ή να αλλάξουμε ή να καταργήσουμε τη λειτουργία οποιασδήποτε ή όλων των Υπηρεσιών κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή ή διακοπή των Υπηρεσιών. Εάν βρίσκεστε σε Πρόγραμμα, θα ειδοποιηθείτε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Υπηρεσία τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από αυτήν την αλλαγή. Για οποιαδήποτε διακοπή ή αλλαγή υλικού σε μια Υπηρεσία, θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την προηγούμενη έκδοση της Υπηρεσίας για τρεις μήνες μετά την αλλαγή ή τη διακοπή (εκτός εάν κάτι τέτοιο (α) θα αποτελούσε ζήτημα ασφάλειας ή πνευματικής ιδιοκτησίας (β) είναι οικονομικά ή τεχνικά επαχθές, ή (γ) θα μας προκαλούσε παραβίαση του νόμου ή αιτήματα κυβερνητικών οντοτήτων).

2.2 Στην παρούσα συμφωνία. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν Πολιτικών) ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

3. Οι ευθύνες σας.

3.1 Οι λογαριασμοί σας. Εκτός από την έκταση που προκαλείται από την παραβίαση αυτής της Συμφωνίας, (α) είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται βάσει του Λογαριασμού σας, ανεξάρτητα από το εάν οι δραστηριότητες έχουν εγκριθεί από εσάς ή από εσάς, τους υπαλλήλους σας ή τρίτους (συμπεριλαμβανομένου του εργολάβοι, πράκτορες ή τελικοί χρήστες) και (β) εμείς και οι συνεργάτες μας δεν είμαστε υπεύθυνοι για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

3.2 Η χρήση σας. Θα διασφαλίσετε ότι η Χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. 

3.3 Η ασφάλεια και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σας. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή διαμόρφωση και χρήση των Υπηρεσιών και διαφορετικά λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των λογαριασμών και του περιεχομένου σας με τρόπο που θα παρέχει την κατάλληλη ασφάλεια και προστασία, που μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση κρυπτογράφησης.

3.4 Διαπιστευτήρια σύνδεσης και κλειδιά λογαριασμού. Στο βαθμό που σας παρέχουμε διαπιστευτήρια σύνδεσης και έλεγχο ταυτότητας API που δημιουργούνται από τις Υπηρεσίες, τέτοια διαπιστευτήρια σύνδεσης και έλεγχος ταυτότητας API προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν θα τα πουλήσετε, μεταφέρετε ή εκχωρήσετε εκ νέου άδεια σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή άτομο, εκτός από το ότι μπορείτε να αποκαλύψετε το ιδιωτικό σας κλειδί στους αντιπροσώπους και τους υπεργολάβους που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό σας.

4. Τέλη και πληρωμή.

4.1 Διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες. Ορισμένες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών επί πληρωμή έως ένα συγκεκριμένο όριο χρήσης, ενδέχεται να προσφέρονται στο κοινό και να παρέχονται με άδεια χωρίς δικαίωμα. 

4.2 Τέλη υπηρεσίας. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε μια φόρμα Παραγγελίας για Υπηρεσίες, στο βαθμό που μια Υπηρεσία επιβάλλει τέλη, υπολογίζουμε και χρεώνουμε τέλη και χρεώσεις μηνιαίως σύμφωνα με το Πρόγραμμά σας ή όπως διαφημίζεται διαφορετικά και χρεώνονται στην Υπηρεσία (το «Τέλη χρήσης“). Κατά τη χρήση Τα τέλη χρεώνονται ταυτόχρονα με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Για Υπηρεσίες βάσει Προγράμματος, την πρώτη ημέρα κάθε περιόδου χρέωσης, θα μας πληρώσετε τα ισχύοντα τέλη (το «Βασικά τέλη“) Και τυχόν ισχύοντες φόρους βάσει των Υπηρεσιών στο πρόγραμμα που επιλέξατε (το”Επιλεγμένο σχέδιο“). Επιπλέον, ενδέχεται, για συγκεκριμένες Υπηρεσίες όπως ορίζονται στην Παραγγελία σας, να εκδώσουμε ένα τιμολόγιο σε εσάς για όλες τις χρεώσεις που υπερβαίνουν το ισχύον όριο για το Επιλεγμένο Πρόγραμμα (το “Εφαρμόσιμο κατώφλι“) Με βάση τη χρήση των Υπηρεσιών από την προηγούμενη περίοδο χρέωσης (το”Υπερβολικά τέλη“Και, μαζί με τα βασικά τέλη, το”Αμοιβές“) Καθώς αυτές οι χρεώσεις υπερβολής καθορίζονται στο πρόγραμμά σας. Εάν κάνετε οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου χρέωσης (π.χ. αναβάθμιση ή υποβάθμιση του Επιλεγμένου Προγράμματος), θα εφαρμόσουμε τυχόν επιπλέον χρεώσεις ή πιστώσεις στην επόμενη περίοδο χρέωσης. Ενδέχεται να σας χρεώνουμε πιο συχνά για τις χρεώσεις που συγκεντρώνονται εάν υποπτευόμαστε ότι ο λογαριασμός σας είναι δόλιος ή κινδυνεύει να μην πληρώσει. Θα μας πληρώσετε τα τέλη για τη χρήση των προσφορών υπηρεσιών σε δολάρια ΗΠΑ, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Όλα τα ποσά που πρέπει να πληρώσετε από εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα μας καταβληθούν χωρίς συμψηφισμό ή ανταγωγή και χωρίς καμία παρακράτηση ή παρακράτηση. Τέλη και χρεώσεις για οποιαδήποτε νέα υπηρεσία ή νέα λειτουργία μιας Υπηρεσίας θα ισχύουν όταν σας κοινοποιούμε ενημερωμένες χρεώσεις και χρεώσεις, εκτός εάν δηλώνουμε ρητώς διαφορετικά σε μια ειδοποίηση. Ενδέχεται να αυξήσουμε ή να προσθέσουμε νέα τέλη και χρεώσεις για τυχόν υπάρχουσες Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, δίνοντάς σας προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών. Μπορούμε να επιλέξουμε να σας χρεώσουμε με επιτόκιο 1,5% ανά μήνα (ή το υψηλότερο επιτρεπόμενο από το νόμο, εάν είναι μικρότερο) σε όλες τις καθυστερημένες πληρωμές.

4.3 Φόροι. Κάθε μέρος θα είναι υπεύθυνο, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τον εντοπισμό και την καταβολή όλων των φόρων και άλλων κυβερνητικών τελών και επιβαρύνσεων (και τυχόν κυρώσεων, τόκων και άλλων προσθηκών σε αυτό) που επιβάλλονται σε αυτό το μέρος κατά ή σε σχέση με τις συναλλαγές και πληρωμές βάσει της παρούσας συμφωνίας. Όλες οι χρεώσεις που καταβάλλονται από εσάς είναι αποκλειστικοί φόροι, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Διατηρούμε το δικαίωμα παρακράτησης φόρων όπου απαιτείται.

5. Προσωρινή αναστολή Περιορισμός αιτημάτων API.

5.1 Γενικά. Μπορούμε να αναστείλουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε τμήματος ή όλων των Υπηρεσιών αμέσως μετά από ειδοποίηση σε εσάς, εάν καθορίσουμε:

(α) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς (i) ενέχει κίνδυνο ασφάλειας για τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (ii) θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τα συστήματά μας, τις Υπηρεσίες ή τα συστήματα οποιουδήποτε άλλου χρήστη, (iii) θα μπορούσε να μας υποβάλει, συνεργάτες ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος ευθύνης ή (iv) θα μπορούσαν να είναι δόλια ·

(β) παραβιάζετε την παρούσα Συμφωνία ή οποιοσδήποτε Τελικός Χρήστης.

(γ) παραβιάζετε τις υποχρεώσεις πληρωμής σας σύμφωνα με την Ενότητα 4 και η παραβίαση αυτή συνεχίζεται για 30 ημέρες ή περισσότερο. ή

(δ) για οντότητες, έχετε σταματήσει να λειτουργεί κατά τη συνήθη πορεία, έχετε κάνει εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών ή παρόμοια διάθεση των περιουσιακών σας στοιχείων ή έχετε γίνει αντικείμενο πτώχευσης, αναδιοργάνωσης, εκκαθάρισης, διάλυσης ή παρόμοιας διαδικασίας.

5.2 Επίδραση της αναστολής. Εάν αναστείλουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε τμήματος ή όλων των Υπηρεσιών:

(α) παραμένετε υπεύθυνοι για όλα τα τέλη και τις χρεώσεις που επιβαρύνεστε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής · και

(β) δεν θα έχετε δικαίωμα πίστωσης υπηρεσίας για οποιαδήποτε περίοδο αναστολής.

5.3 Περιορισμός αιτημάτων API. Εάν ισχύει για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία, διατηρούμε την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να περιορίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, περιορίζοντας τον αριθμό των αιτημάτων API που μπορείτε να υποβάλετε (“Αιτήματα API“)) Ανά πάσα στιγμή, εάν η χρήση των Υπηρεσιών σας υπερβαίνει το ισχύον όριο για το Επιλεγμένο Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών.

6. Διάρκεια Λήξη.

6.1 Διάρκεια. Ο όρος της παρούσας Συμφωνίας θα αρχίσει την Ημερομηνία έναρξης ισχύος και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να τερματιστεί σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 6. Οποιαδήποτε ειδοποίηση για τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος του άλλου πρέπει να περιλαμβάνει Ημερομηνία Λήξης που συμμορφώνεται με τις περιόδους ειδοποίησης στην Ενότητα 6.2.

6.2 Τερματισμός.

(α) Τερματισμός για ευκολία. Μπορείτε να τερματίσετε το παρόν Συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο, σε περίπτωση που το Πρόγραμμα δεν απαιτεί Λογαριασμό, παύοντας τη χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση πληρωμένων προγραμμάτων ή προγραμμάτων που απαιτούν λογαριασμό, μόνο σύμφωνα με την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα δεν απαιτεί Λογαριασμό, ενδέχεται να καταγγείλουμε το παρόν Συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο παρέχοντας σας γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών. Σε περίπτωση πληρωμένων προγραμμάτων ή προγραμμάτων που απαιτούν λογαριασμό, ενδέχεται να τερματίσουμε μόνο σύμφωνα με την παραγγελία σας.

(β) Τερματισμός για αιτία.

(i) Και από τα δύο μέρη. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία για λόγους, εάν το άλλο μέρος παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία και η υλική παραβίαση παραμείνει χωρίς θεραπεία για περίοδο 30 ημερών από την παραλαβή ειδοποίησης από το άλλο μέρος.. 

(ii) Από εμάς. Μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε το παρόν Συμφωνητικό αμέσως μετά από ειδοποίηση προς εσάς (Α) για λόγους, εάν έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε σύμφωνα με την Ενότητα 5, (Β), εάν η σχέση μας με τρίτο συνεργάτη που παρέχει λογισμικό ή άλλη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε Οι υπηρεσίες λήγουν, τερματίζονται ή απαιτούν να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε το λογισμικό ή άλλη τεχνολογία ως μέρος των Υπηρεσιών ή (Γ) προκειμένου να συμμορφωθούμε με το νόμο ή τα αιτήματα κυβερνητικών οντοτήτων.

6.3 Επίδραση του τερματισμού. Κατά την ημερομηνία λήξης:

(i) όλα τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας λήγουν αμέσως.

(ii) κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραμένει υπεύθυνο για όλες τις χρεώσεις και χρεώσεις που έχει προκύψει κατά την Ημερομηνία Λήξης και είναι υπεύθυνος για τυχόν χρεώσεις και χρεώσεις που προκύπτει κατά την περίοδο μετά τον τερματισμό.

(iii) Οι ενότητες 3, 4, 6.3, 7 (εκτός από την άδεια που σας έχει δοθεί στην Ενότητα 7.2), τα 8, 9, 10, 11 και 14 θα συνεχίσουν να ισχύουν σύμφωνα με τους όρους τους.

Για οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών μετά την Ημερομηνία Λήξης, οι όροι αυτής της Συμφωνίας θα ισχύουν και πάλι και, εάν η χρήση σας είναι για ένα πληρωμένο πρόγραμμα, θα πληρώσετε τα ισχύοντα τέλη στις τιμές που αναφέρονται στην Ενότητα 4.

7. Δικαιώματα ιδιοκτησίας.

7.1 Το περιεχόμενό σας. Ανάλογα με την Υπηρεσία, μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο με εμάς. Εκτός από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα 7, δεν αποκτούμε κανένα δικαίωμα βάσει του παρόντος Συμφωνητικού από εσάς (ή τους δικαιοπαρόχους σας) για το Περιεχόμενό σας. Συμφωνείτε με τη χρήση του Περιεχομένου σας από εμάς για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς.

7.2 Άδεια προσφορών υπηρεσιών. Εμείς ή οι δικαιοπάροχοί μας διαθέτουμε κάθε δικαίωμα, τίτλο και ενδιαφέρον για τις Υπηρεσίες, καθώς και όλα τα σχετικά τεχνολογικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη των όρων αυτής της Συμφωνίας, σας παραχωρούμε μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη εξουσιοδοτημένη, μη μεταβιβάσιμη άδεια για να κάνετε τα εξής: (α) πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών αποκλειστικά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. και (β) αντιγραφή και χρήση του Περιεχομένου μας αποκλειστικά σε σχέση με την επιτρεπόμενη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Εκτός αν ορίζεται στην παρούσα Ενότητα 7.2, δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα βάσει αυτής της Συμφωνίας από εμάς, τους συνεργάτες μας ή τους αδειούχους μας στις Προσφορές Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένο από το Περιεχόμενο μας και το Περιεχόμενο τρίτων ενδέχεται να σας παρέχεται με ξεχωριστή άδεια, όπως η Άδεια Apache, η Έκδοση 2.0 ή άλλη άδεια ανοιχτού κώδικα. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ αυτής της Συμφωνίας και οποιασδήποτε ξεχωριστής άδειας, η ξεχωριστή άδεια θα υπερισχύει σε σχέση με το Περιεχόμενο μας ή το Περιεχόμενο τρίτου μέρους που αποτελεί αντικείμενο αυτής της ξεχωριστής άδειας.

7.3 Περιορισμοί αδειών. Ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε Τελικός Χρήστης θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ρητή επιτρεπόμενη από την παρούσα Συμφωνία. Εκτός από ρητή εξουσιοδότηση, ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε Τελικός Χρήστης θα επιχειρήσετε ή θα επιχειρήσετε (α) να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να παραβιάσετε, να επιδιορθώσετε ή να δημιουργήσετε με άλλο τρόπο παράγωγα έργα οποιουδήποτε Περιεχομένου που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες (εκτός από το βαθμό που Περιλαμβάνεται το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες παρέχεται σε εσάς με ξεχωριστή άδεια που επιτρέπει ρητά τη δημιουργία παράγωγων έργων), (β) αναστροφή μηχανικού, αποσυναρμολόγηση ή αποσύνθεση των Υπηρεσιών ή εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας ή διαδικασίας για την εξαγωγή του πηγαίου κώδικα οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνεται στο οι Υπηρεσίες (εκτός από το βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει αυτόν τον περιορισμό), (γ) πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών με τρόπο που αποσκοπεί στην αποφυγή χρεώσεων ή υπέρβασης ορίων χρήσης ή ποσοστώσεων, απόξεση δεδομένων, εκτός εάν επιτρέπεται από ένα Σχέδιο, ή (ε) μεταπωλεί ή εκχωρεί εκ νέου άδεια από τις Υπηρεσίες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τα Σήματά μας εκτός εάν λάβετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας Δεν θα παρουσιάσετε εσφαλμένα ή θα διακοσμήσετε τη σχέση ανάμεσα σε εμάς και εσάς (συμπεριλαμβανομένου εκφράζοντας ή υπονοώντας ότι υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε ή συνεισφέρουμε σε εσάς ή την επιχείρησή σας). Δεν θα υπονοείτε καμία σχέση ή σχέση μεταξύ μας και εσάς, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία.

7.4 Προτάσεις. Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε προτάσεις σε εμάς ή τους συνεργάτες μας, εμείς και οι συνεργάτες μας θα έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τις Προτάσεις χωρίς περιορισμούς. Με το παρόν εκχωρείτε αμετάκλητα σε εμάς όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον για τις Προτάσεις και συμφωνείτε να μας παρέχετε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε για την τεκμηρίωση, την τελειοποίηση και τη διατήρηση των δικαιωμάτων μας στις Προτάσεις.

7.5 Κυβερνητικοί χρήστες των Η.Π.Α. Εάν είστε τελικός χρήστης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες ως “Εμπορικό αντικείμενο” καθώς ο όρος αυτός ορίζεται στον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών των ΗΠΑ (βλ. 48 CFR § 2.101) και τα δικαιώματα που σας παραχωρούμε στο Οι υπηρεσίες είναι ίδιες με τα δικαιώματα που παραχωρούμε σε όλους τους άλλους υπό αυτούς τους Όρους Χρήσης.

8. Αποζημίωση.

8.1 Γενικά. 

(α) Θα υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και θα κρατήσετε αβλαβείς εμάς, τους συνεργάτες και τους αδειούχους μας, καθώς και κάθε έναν από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, αξιωματικούς, διευθυντές και εκπροσώπους τους από και ενάντια σε τυχόν Ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με: (α) παραβίαση αυτής της Συμφωνίας ή παραβίαση του εφαρμοστέου δικαίου από εσάς, και (β) διαφορά μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε από τους πελάτες ή τους χρήστες σας. Θα μας αποζημιώσετε για λογικές αμοιβές και έξοδα δικηγόρων, που σχετίζονται με αξιώσεις που περιγράφονται στα (α) και (β) παραπάνω.

(β) Θα υπερασπιστούμε, αποζημιώσουμε και θα κρατήσουμε αβλαβείς εσάς και τους υπαλλήλους σας, αξιωματικούς, διευθυντές και εκπροσώπους από και ενάντια σε τυχόν Ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την υλική και εσκεμμένη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Θα σας αποζημιώσουμε για εύλογες αμοιβές και έξοδα δικηγόρων που σχετίζονται με τις αξιώσεις που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο.

8.2 Πνευματική ιδιοκτησία.

(α) Με την επιφύλαξη των περιορισμών αυτής της Ενότητας 8, θα υπερασπιστείτε την ConsenSys, τις θυγατρικές της, και τους αντίστοιχους υπαλλήλους, αξιωματικούς και διευθυντές τους έναντι οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου μέρους που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενά σας παραβιάζει ή υπεξαίρεση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του τρίτου μέρους , και θα πληρώσει το ποσό τυχόν ανεπιθύμητης τελικής κρίσης ή διακανονισμού.

(β) Με την επιφύλαξη των περιορισμών αυτής της Ενότητας 8, θα υπερασπιστούμε εσάς και τους υπαλλήλους σας, τους αξιωματικούς και τους διευθυντές σας έναντι οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου μέρους που ισχυρίζεται ότι οι Υπηρεσίες παραβιάζουν ή καταστρατηγούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του τρίτου μέρους και θα πληρώσουμε το ποσό των οποιαδήποτε αρνητική τελική κρίση ή διευθέτηση.

(γ) Κανένα μέρος δεν θα έχει υποχρεώσεις ή ευθύνη σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 8.2 που προκύπτει από παραβίαση από τους συνδυασμούς σας των Υπηρεσιών με οποιοδήποτε άλλο προϊόν, υπηρεσία, λογισμικό, δεδομένα, περιεχόμενο ή μέθοδο. Επιπλέον, δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση ή ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, αφού σας ειδοποιήσουμε να διακόψετε αυτήν τη χρήση. Τα ένδικα μέσα που παρέχονται σε αυτήν την Ενότητα 8.2 είναι τα μοναδικά και αποκλειστικά μέσα αποκατάστασης για τυχόν αξιώσεις τρίτων για παραβίαση ή κατάχρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τις Υπηρεσίες ή από το Περιεχόμενο σας.

8.3 Διαδικασία. Σε καμία περίπτωση ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα συμφωνήσει σε οποιαδήποτε διευθέτηση οποιασδήποτε αξίωσης που περιλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση, εκτός από την πληρωμή χρημάτων, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.

9. Αποποίηση ευθυνών Κίνδυνος.

9.1 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟ, Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ (Α) ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ (Β) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ι) ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ II) ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, (III) ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΣΦΑΛΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ (IV) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ.

9.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ETHEREUM. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΣΩ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ / ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΥΤΡΟΓΡΑΦΙΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.

10. Περιορισμοί ευθύνης.

10.1 Περιορισμός ευθύνης ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 8, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΕΣΩ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΗ, 25.000 $ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4. 

10.2 Εξαίρεση συνεπειών και συναφών ζημιών. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣ ΘΑ ΜΕΡΗ Ή ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΣΟΔΑ, ΚΑΛΗ, Ή ΑΜΕΣΑ, ΕΙΔΙΚΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΝ ΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ. Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟ.

11. Δεσμευτική διαιτησία και απαλλαγή από την τάξη.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙΤΕ ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

11.1 Δεσμευτική Διαιτησία. Οποιαδήποτε διαφωνία, αξίωση ή διαμάχη (“Απαίτηση“) Που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Συμφωνία, ο Ιστότοπος ή η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς θα επιλυθεί με δεσμευτική διαιτησία όπως προβλέπεται στην παρούσα Ενότητα 11, και όχι στο δικαστήριο, εκτός από το ότι μπορείτε να διεκδικήσετε αξιώσεις στο δικαστήριο μικρών αξιώσεων εάν οι αξιώσεις σας έχω τα προσόντα.

11.1.1 Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η παρούσα συμφωνία και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενο ή ο σχηματισμός της διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο ομοσπονδιακός νόμος διαιτησίας και ο ομοσπονδιακός νόμος διαιτησίας εφαρμόζονται σε αυτήν τη συμφωνία. Δεν υπάρχει δικαστής ή κριτική επιτροπή στη διαιτησία και η δικαστική αναθεώρηση της απόφασης διαιτησίας είναι περιορισμένη. Ωστόσο, ένας διαιτητής μπορεί να απονείμει σε ατομική βάση τις ίδιες αποζημιώσεις και αποζημιώσεις με ένα δικαστήριο (συμπεριλαμβανομένων των διατακτικών και των δηλωτικών αγωγών ή των νόμιμων αποζημιώσεων) και πρέπει να ακολουθήσει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας όπως θα έκανε το δικαστήριο. Η διαιτησία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις ταχείες διαδικασίες που ορίζονται στους συνολικούς κανόνες και διαδικασίες διαιτησίας του JAMS (το «Κανόνες») Καθώς αυτοί οι Κανόνες υπάρχουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων 16.1 και 16.2 των Κανόνων αυτών. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική, δεσμευτική και δεν μπορεί να ασκηθεί ένσταση. Η απόφαση επί της απονομής μπορεί να εισαχθεί και να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία. Κανένα μέρος δεν θα εναγάγει το άλλο μέρος εκτός από ό, τι ορίζεται στο παρόν ή για την επιβολή αυτής της ρήτρας ή της απόφασης του διαιτητή · οποιαδήποτε τέτοια αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνο σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο ή σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Υόρκη. Ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο, θα έχει την αποκλειστική εξουσία να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την ερμηνεία, τη δυνατότητα εφαρμογής, την ασυμφωνία, τη διαιτησία, την εκτελεστότητα ή τον σχηματισμό της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή μέρος του Η συμφωνία είναι άκυρη ή άκυρη. Εάν για οποιονδήποτε λόγο μια αξίωση προχωρήσει στο δικαστήριο και όχι σε διαιτησία, εμείς και εσείς παραιτείτε οποιοδήποτε δικαίωμα σε δικαστική δίκη. Παρά τα προαναφερθέντα, εμείς και οι δύο συμφωνούμε ότι εσείς ή εμείς ενδέχεται να προσφύγουμε ενώπιον δικαστηρίου για απαγόρευση παραβίασης ή άλλης κατάχρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

11.1.2 Εάν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο: Η παρούσα συμφωνία και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενο ή ο σχηματισμός της διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με με το νόμο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οποιαδήποτε διαφωνία, αξίωση ή διαμάχη σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Συμφωνία, τις Υπηρεσίες, τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ή με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν λάβει άδεια ή διανέμεται από εμάς θα επιλυθεί με δεσμευτική διαιτησία όπως προβλέπεται στην παρούσα ρήτρα. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε επίσημης διαδικασίας διαιτησίας, τα μέρη θα επιδιώξουν πρώτα να διευθετήσουν οποιαδήποτε αξίωση με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους Κανόνες Διαμεσολάβησης LCIA, οι οποίοι Κανόνες θεωρούνται ότι ενσωματώνονται με αναφορά στην παρούσα ρήτρα. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί με διαμεσολάβηση εντός 14 ημερών από την έναρξη της διαμεσολάβησης, ή εντός περαιτέρω προθεσμίας που τα μέρη θα συμφωνήσουν γραπτώς, η διαφορά παραπέμπεται και επιλύεται τελικά με διαιτησία βάσει των κανόνων LCIA, οι οποίοι θεωρούνται ότι να ενσωματωθεί με αναφορά στην παρούσα ρήτρα. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη διαμεσολάβηση και στη διαιτησία είναι η αγγλική. Η έδρα ή ο νόμιμος τόπος διαιτησίας είναι το Λονδίνο.

11.1.3 Εάν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε περιοχή που δεν απαριθμείται συγκεκριμένα στις Ενότητες 11.1.1 ή 11.1.2, μπορείτε να επιλέξετε για οποιαδήποτε από τις Ενότητες 11.1.1 ή 11.1.2 να ισχύει για εσάς, διαφορετικά η παρούσα συμφωνία και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενο ή τον σχηματισμό του διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας. Οποιαδήποτε διαφωνία, αξίωση ή διαμάχη σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Συμφωνία, τις Υπηρεσίες, τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ή με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν λάβει άδεια ή διανέμεται από εμάς θα επιλυθεί με δεσμευτική διαιτησία όπως προβλέπεται στην παρούσα ρήτρα. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε επίσημης διαδικασίας διαιτησίας, τα μέρη θα επιδιώξουν πρώτα να διευθετήσουν οποιαδήποτε αξίωση με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους Κανόνες Διαμεσολάβησης LCIA, οι οποίοι Κανόνες θεωρούνται ότι ενσωματώνονται με αναφορά στην παρούσα ρήτρα. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί με διαμεσολάβηση εντός 14 ημερών από την έναρξη της διαμεσολάβησης, ή εντός περαιτέρω προθεσμίας που τα μέρη θα συμφωνήσουν γραπτώς, η διαφορά παραπέμπεται και επιλύεται τελικά με διαιτησία βάσει των κανόνων LCIA, οι οποίοι θεωρούνται ότι να ενσωματωθεί με αναφορά σε αυτήν την ρήτρα. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη διαμεσολάβηση και στη διαιτησία είναι η αγγλική. Έδρα ή νόμιμος τόπος διαιτησίας είναι το Δουβλίνο, Ιρλανδία.

11.2 Εξαίρεση από την τάξη. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ή ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΗΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΧΗΣΗΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΚΛΑΣΗΣ. Εκτός κι αν συμφωνείτε εσείς και εμείς, κανένας διαιτητής ή δικαστής δεν μπορεί να ενοποιήσει περισσότερες από μία αξιώσεις ενός ατόμου ή να προεδρεύσει με άλλο τρόπο οποιασδήποτε μορφής εκπροσώπου ή διαδικασίας της τάξης. Ο διαιτητής μπορεί να χορηγήσει ασφαλιστική αρωγή μόνο υπέρ του μεμονωμένου μέρους που ζητά ανακούφιση και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή αρωγής που δικαιολογείται από την ατομική αξίωση αυτού του μέρους. Εάν ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι το εφαρμοστέο δίκαιο αποκλείει την επιβολή οποιουδήποτε από τους περιορισμούς αυτής της παραγράφου ως προς μια συγκεκριμένη απαίτηση ανακούφισης, τότε αυτή η αξίωση (και μόνο αυτή η αξίωση) πρέπει να διαχωριστεί από τη διαιτησία και να ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή διαιτητής αποφασίσει ότι η παραίτηση από την αγωγή κατηγορίας που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο ή ότι μπορεί να προχωρήσει σε διαιτησία σε τάξη, τότε η διάταξη διαιτησίας που αναφέρεται παραπάνω θεωρείται άκυρη και άκυρη στο σύνολό της. και τα μέρη θεωρείται ότι δεν έχουν συμφωνήσει να επιλύσουν διαφορές.

11.3 Δικαίωμα εξαίρεσης 30 ημερών Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε και να μην δεσμεύεστε από τις διατάξεις διαιτησίας και απαλλαγής από την τάξη που αναφέρονται παραπάνω στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση για την απόφασή σας να εξαιρεθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: μέσω email στη διεύθυνση [προστασία μέσω email] με γραμμή θέματος ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. Η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί εντός 30 ημερών από την πρώτη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, διαφορετικά θα δεσμευτείτε να επιλύσετε διαφορές σύμφωνα με τους όρους αυτών των παραγράφων. Εάν εξαιρεθείτε από αυτές τις διατάξεις διαιτησίας, δεν θα δεσμευόμαστε επίσης από αυτές.

12. Διάφορα.

12.1 Εργασία. Δεν θα εκχωρήσετε ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσετε αυτό το Συμφωνητικό ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτής της Συμφωνίας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε ανάθεση ή μεταφορά κατά παράβαση αυτής της Ενότητας 12.1 θα είναι άκυρη. Μπορούμε να εκχωρήσουμε το παρόν Συμφωνητικό χωρίς τη συγκατάθεσή σας (α) σε σχέση με συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση όλων ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων μας, ή (β) σε οποιαδήποτε Συνεργασία ή ως μέρος μιας εταιρικής αναδιοργάνωσης. και αποτελεσματική μετά από αυτήν την ανάθεση, ο εκδοχέας θεωρείται ότι μας αντικαθιστά ως συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και απελευθερώνεται πλήρως από όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μας να εκτελέσουμε βάσει αυτής της Συμφωνίας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική και ασφαλής προς όφελος των μερών και των αντίστοιχων επιτρεπόμενων διαδόχων και εκδοχών τους.

12.2 Ολόκληρη η συμφωνία και οι τροποποιήσεις. Αυτή η Συμφωνία ενσωματώνει τις Πολιτικές με αναφορά και είναι ολόκληρη η συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με το αντικείμενο αυτής της Συμφωνίας. Εάν οι όροι αυτού του εγγράφου δεν συμφωνούν με τους όρους που περιέχονται σε οποιαδήποτε Πολιτική, οι όροι που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο θα ελέγχουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Συμφωνίας μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς.

12.3 Δύναμη ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος ή οι αντίστοιχοι συνεργάτες τους δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υποχρέωσης δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, όταν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου αυτού του μέρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πράξεων του Θεού, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή άλλων τηλεπικοινωνιακών αστοχιών , επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, σεισμός, καταιγίδες ή άλλα στοιχεία της φύσης, πανδημίες, αποκλεισμούς, εμπάργκο, ταραχές, πράξεις ή εντολές κυβέρνησης, τρομοκρατικές ενέργειες ή πόλεμος.

12.4 Συμμόρφωση εξαγωγής και κυρώσεων. Σε σχέση με αυτό το Συμφωνητικό, θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ελέγχου εισαγωγής, επανεισαγωγής, κυρώσεων, κατά του μποϊκοτάζ, εξαγωγής και επανεξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών των νόμων και κανονισμών που ενδέχεται να ισχύουν. Για λόγους σαφήνειας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας εάν υπόκεινται σε κυρώσεις των Η.Π.Α. ή κυρώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις της χώρας στην οποία χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. 

12.5 Ανεξάρτητοι εργολάβοι · Μη αποκλειστικά δικαιώματα. Εμείς και εσείς είμαστε ανεξάρτητοι εργολάβοι, και αυτή η Συμφωνία δεν θα ερμηνευθεί για τη δημιουργία σχέσης συνεργασίας, κοινοπραξίας, πρακτορείου ή εργασίας. Κανένα μέρος, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους συνεργάτες τους, δεν είναι αντιπρόσωπος του άλλου για οποιονδήποτε σκοπό ή δεν έχει την εξουσία να δεσμεύει τον άλλο. Και τα δύο μέρη διατηρούν το δικαίωμα (α) να αναπτύξουν ή να αναπτύξουν γι ‘αυτό προϊόντα, υπηρεσίες, έννοιες, συστήματα ή τεχνικές που είναι παρόμοιες ή ανταγωνίζονται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις έννοιες, τα συστήματα ή τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν ή εξετάστηκαν από το άλλο μέρος και (β) να βοηθήσουν τρίτους προγραμματιστές ή ολοκληρωτές συστημάτων που μπορούν να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταγωνίζονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του άλλου μέρους.

12.6 Επιλεξιμότητα. Εάν είστε κάτω από την ηλικία της πλειοψηφίας στη δικαιοδοσία κατοικίας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση ή υπό την επίβλεψη του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ: Παραχωρώντας στον ανήλικο σας άδεια για πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης εκ μέρους του ανηλίκου σας. Είστε υπεύθυνοι για την επίβλεψη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων του ανηλίκου σας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, μην αφήσετε τον ανήλικο σας να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες.

12.7 Γλώσσα. Όλες οι ανακοινώσεις και οι ειδοποιήσεις που γίνονται ή δίνονται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εάν παρέχουμε μια μετάφραση της έκδοσης στην Αγγλική γλώσσα αυτού του Συμφωνητικού, η αγγλική έκδοση της Συμφωνίας θα ελέγχει εάν υπάρχει οποιαδήποτε διένεξη.

12.8 Ειδοποίηση.

(α) Σε εσάς. Μπορούμε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε ειδοποίηση βάσει της παρούσας Συμφωνίας: (i) δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο. ή (ii) αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στη συνέχεια συσχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Οι ειδοποιήσεις που παρέχουμε δημοσιεύοντας στον Ιστότοπο θα είναι αποτελεσματικές κατά την ανάρτηση και οι ειδοποιήσεις που παρέχουμε μέσω email θα είναι αποτελεσματικές όταν στέλνουμε το email. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώνετε τη διεύθυνση email σας. Θα θεωρείται ότι έχετε λάβει οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια συσχετίζεται με τον λογαριασμό σας όταν στέλνουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνετε ή όχι το email.

(β) Σε εμάς. Για να μας ειδοποιήσετε βάσει αυτής της Συμφωνίας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση [προστασία μέσω email] 

12.9 Χωρίς Δικαιούχους Τρίτων. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί δικαιώματα δικαιούχου τρίτου σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που δεν είναι μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

12.10 Χωρίς παραίτηση. Η αποτυχία από εμάς να επιβάλουμε οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Συμφωνίας δεν θα αποτελέσει παρούσα ή μελλοντική παραίτηση από αυτήν τη διάταξη ούτε θα περιορίσει το δικαίωμά μας να επιβάλουμε τέτοια διάταξη αργότερα. Όλες οι παραιτήσεις από εμάς πρέπει να είναι γραπτές για να είναι αποτελεσματικές.

12.11 Διαχωρισμός. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα τμήματα αυτής της Συμφωνίας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Τυχόν άκυρα ή μη εφαρμόσιμα τμήματα θα ερμηνευθούν ως αποτέλεσμα και πρόθεση του αρχικού τμήματος. Εάν αυτή η κατασκευή δεν είναι δυνατή, το άκυρο ή μη εφαρμόσιμο τμήμα θα διαχωριστεί από την παρούσα συμφωνία, αλλά το υπόλοιπο της συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

12.12 Ειδοποίηση και Διαδικασία για την υποβολή αξιώσεων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή αντιπρόσωπος του κατόχου και πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα πνευματικά σας δικαιώματα ή τα πνευματικά δικαιώματα ενός ατόμου για λογαριασμό του οποίου είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργήσετε, δώστε μας μια γραπτή ειδοποίηση στην παρακάτω διεύθυνση με τις ακόλουθες πληροφορίες :

 1. ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ·
 2. μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί ·
 3. περιγραφή του τόπου παραβίασης του υλικού που ισχυρίζεστε ότι βρίσκεται στις Υπηρεσίες,
 4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας.
 5. δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο ·
 6. δήλωση από εσάς, η οποία γίνεται υπό ποινή ψευδορκείας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε εκ μέρους του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [προστασία μέσω email]

Γραμμή θέματος: Ταχυδρομείο ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων

Προσοχή: Πνευματικά δικαιώματα ℅

ConsenSys49 Bogart Street Suite 22 Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη 11206

13. Ορισμοί.

«Πολιτική αποδεκτής χρήσης»Σημαίνει την πολιτική που καθορίζεται παρακάτω, καθώς μπορεί να ενημερώνεται από εμάς κατά καιρούς. Συμφωνείτε να μην επιτρέπετε και να μην επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες:

 1. να παραβιάσετε ή να ενθαρρύνετε την παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων (για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή άδειας στους Τελικούς Χρήστες να παραβιάζουν ή να καταστρατηγούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων κατά παράβαση του Νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή).
 2. να συμμετάσχετε, να προωθήσετε ή να ενθαρρύνετε οποιαδήποτε παράνομη ή επιβλαβής δραστηριότητα ή προσβλητικό, προσβλητικό ή επιβλαβές περιεχόμενο
 3. για οποιονδήποτε παράνομο, επεμβατικό, παραβατικό, δυσφημιστικό ή δόλιο σκοπό (για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ψάρεμα, δημιουργία πυραμίδας ή κατοπτρισμό ιστότοπου).
 4. για σκόπιμη διανομή ιών, σκουληκιών, Δούρειων ίππων, κατεστραμμένων αρχείων, απατεώνων ή άλλων αντικειμένων καταστροφικού ή παραπλανητικού χαρακτήρα.
 5. να παρεμβαίνει στη χρήση των Υπηρεσιών ή στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών, από πελάτες, εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές ή άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 6. να απενεργοποιήσετε, να παρέμβετε ή να παρακάμψετε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών (για παράδειγμα, όρια ή όρια) ·
 7. δημιουργία, διανομή, δημοσίευση ή διευκόλυνση ανεπιθύμητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προωθήσεων, διαφήμισης ή άλλης πρόσκλησης · ή
 8. να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε διεπαφές που παρέχονται με τις Υπηρεσίες, για πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία με τρόπο που παραβιάζει τους όρους παροχής υπηρεσιών αυτού του άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας.

«Πληροφορίες λογαριασμού“Σημαίνει πληροφορίες σχετικά με εσάς που μας παρέχετε σε σχέση με τη δημιουργία ή τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες λογαριασμού περιλαμβάνουν ονόματα, ονόματα χρηστών, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες χρέωσης που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

«APIΣημαίνει μια διεπαφή προγράμματος εφαρμογής.

«Αίτημα API“Έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 5.3.

«Εφαρμόσιμο κατώφλι“Έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 4.2.

«Βασική προμήθεια“Έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 4.2.

«Περιεχόμενο»Σημαίνει λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων εικόνων μηχανής), δεδομένων, κειμένου, ήχου, βίντεο ή εικόνων και οποιαδήποτε τεκμηρίωση προσφέρουμε για τις Υπηρεσίες.

«Τελικός χρήστης“Σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλου χρήστη: (α) έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί το Περιεχόμενό σας, ή (β) αλλιώς αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Προσφορές Υπηρεσιών στο λογαριασμό σας. 

«Αμοιβές“Έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 4.2.

«Απώλειες“Σημαίνει οποιεσδήποτε αξιώσεις, ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων).”

«Τα σημάδια μας»Σημαίνει οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ονόματα υπηρεσιών ή εμπορικά σήματα, λογότυπα και άλλες ονομασίες της ConsenSys Software Inc. και των θυγατρικών ή αδειοδοτών τους που ενδέχεται να διαθέσουμε σε εσάς σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

«Σειρά“Σημαίνει μια παραγγελία για τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που εκτελούνται μέσω μιας φόρμας παραγγελίας απευθείας με το ConsenSys ή μέσω ενός προμηθευτή cloud, όπως Amazon Web Services, Microsoft Azure ή Google Cloud.

«Υπερβολικά τέλη“Έχει την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 4.2.

«Πολιτικές»Σημαίνει αυτή τη Συμφωνία, την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, τυχόν συμπληρωματικές πολιτικές ή πρόσθετα που ισχύουν για οποιαδήποτε Υπηρεσία όπως σας παρέχεται και οποιαδήποτε άλλη πολιτική ή όρους που αναφέρονται ή ενσωματώνονται σε αυτήν την Συμφωνία, καθένας από τους οποίους μπορεί να ενημερώνεται από καιρό σε εμάς στο χρόνο.

«Πολιτική απορρήτου“Σημαίνει την πολιτική απορρήτου που βρίσκεται στη διεύθυνση https://consensys.net/privacy-policy (και τυχόν διάδοχους ή σχετικές τοποθεσίες που ορίζονται από εμάς), καθώς ενδέχεται να ενημερώνεται από εμάς κατά καιρούς.

«Υπηρεσία»Σημαίνει καθεμία από τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Codefi, Infura, MetaMask, Sister και οποιωνδήποτε άλλων λειτουργιών, εργαλείων, υλικών ή υπηρεσιών που προσφέρονται κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής δικτύου μας, από εμάς ή τους συνεργάτες μας. 

«Προσφορές υπηρεσιών»Σημαίνει τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών API), το Περιεχόμενο μας, τα Σήματά μας και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από εμάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Οι προσφορές υπηρεσιών δεν περιλαμβάνουν περιεχόμενο τρίτων ή υπηρεσίες τρίτων.

«Προτάσεις»Σημαίνει όλες τις προτεινόμενες βελτιώσεις στις Προσφορές Υπηρεσιών που μας παρέχετε.

«Ορος»Σημαίνει τον όρο της παρούσας Συμφωνίας που περιγράφεται στην Ενότητα 6.1.

«Ημερομηνία λήξης“Σημαίνει την πραγματική ημερομηνία καταγγελίας που παρέχεται σύμφωνα με την Ενότητα 6, σε ειδοποίηση από το ένα μέρος στο άλλο.

«Περιεχόμενο τρίτων»Σημαίνει περιεχόμενο που διατίθεται σε εσάς από οποιοδήποτε τρίτο μέρος στον Ιστότοπο ή σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες.

«Το περιεχόμενό σας»Σημαίνει Περιεχόμενο που εσείς ή οποιοσδήποτε Τελικός Χρήστης μεταφέρετε σε εμάς για επεξεργασία, αποθήκευση ή φιλοξενία από τις Υπηρεσίες σε σχέση με Λογαριασμό και τυχόν υπολογιστικά αποτελέσματα που εσείς ή οποιοσδήποτε Τελικός Χρήστης αντλείτε από τα παραπάνω μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτούς. Το περιεχόμενό σας δεν περιλαμβάνει πληροφορίες λογαριασμού.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me