Οροι χρήσης

101 Blockchains – Όροι Χρήσης

Τελευταία αναθεώρηση: 27 Μαΐου 2018

101 Blockchains και οι θυγατρικές του (“Εταιρία” ή “εμείς“) Σας καλωσορίζω (“Χρήστης” ή “εσύ») Στην ιδιόκτητη διαδικτυακή πλατφόρμα μας με διάφορα εργαλεία και πληροφορίες που σχετίζονται με το οικοσύστημα blockchain, από αρχάριους έως ειδικούς. (ο “Υπηρεσία“) Διαθέσιμο στη διεύθυνση Διαδικτύου [https://101blockchains.com] (το”Ιστοσελίδα“). Κάθε Χρήστης καλείται να απολαύσει τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

 1. Αποδοχή των Όρων

Με τη σύνδεση, την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους ακόλουθους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων της Πολιτικής Απορρήτου στη διεύθυνση [www.101blockchains.com \ απόρρητο] και η αποποίηση ευθυνών [www.101blockchains.com \ αποποίηση] (συλλογικά, το «Οροι“) Και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπο ή στην Υπηρεσία. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Οι Όροι μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται κατά καιρούς, με ή χωρίς καμία ειδοποίηση. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να δημοσιεύσει μια εμφανή ειδοποίηση σε περίπτωση που οι Όροι θα αλλάξουν ουσιαστικά. Η Εταιρεία σάς προτρέπει να ελέγξετε την τελευταία αναθεωρημένη ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή των Όρων. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση: [www.101blockchains.com \ terms].

Με τη σύνδεση, την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας, αναγνωρίζετε ότι οι Όροι αποτελούν δεσμευτική και εκτελεστή νομική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε προσώπουσύνδεση με, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας.

 1. Τι είναι το 101 Blockchains?

Ο Ιστότοπος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το οικοσύστημα blockchain, από αρχάριους έως ειδικούς. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε εύκολα το οικοσύστημα Blockchain και την επιχείρηση πίσω από αυτήν τη νέα οικονομία και να κάνετε το cryptocurrency εύκολο και προσβάσιμο για όλους.

 1. Πολιτική απορρήτου

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί της. Πιστεύουμε ότι έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν συνδέεστε, έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία. Η πολιτική και οι πρακτικές μας και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγονται περιγράφονται λεπτομερώς στην Πολιτική απορρήτου μας στο [www.101blockchains.com \ privacy]. Εάν σκοπεύετε να συνδεθείτε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή την υπηρεσία, πρέπει πρώτα να διαβάσετε και να αποδεχτείτε την Πολιτική απορρήτου.

 1. Χρήση Περιορισμοί

Υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που απαγορεύονται αυστηρά στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία. Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω περιορισμούς. Η μη συμμόρφωσή σας με οποιαδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο ή στην Υπηρεσία και μπορεί επίσης να σας εκθέσει σε αστική ή / και ποινική ευθύνη.

Δεν μπορείτε, είτε μόνοι σας είτε κάποιος εκ μέρους σας:

 • Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα και την Υπηρεσία για τυχόν παράνομους, παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς.
 • Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία με οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητου περιεχομένου, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή παρόμοιας συμπεριφοράς.
 • Παρέμβαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων των χρηστών στο απόρρητο και άλλα δικαιώματα, ή συλλογή ή συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, είτε με μη αυτόματο τρόπο είτε με τη χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, αράχνης, ανιχνευτή, οποιασδήποτε εφαρμογής αναζήτησης ή ανάκτησης ή χρήση άλλων αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέθοδος για πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στην Υπηρεσία και ανάκτηση, ευρετηρίαση και / ή πληροφορίες ναρκών δεδομένων ·
 • Παρέμβαση ή διακοπή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, της Υπηρεσίας ή των διακομιστών ή δικτύων που φιλοξενούν τον Ιστότοπο και της Υπηρεσίας ή παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών ή απαιτήσεων, διαδικασιών, πολιτικών ή κανονισμών τέτοιων διακομιστών ή δικτύων.
 • Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή παροχή ψευδών πληροφοριών στον Ιστότοπο ή μέσω της Υπηρεσίας, άμεσα ή έμμεσα.
 • Δηλώστε ψευδώς ή αλλιώς παραπλανήστε τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή εκφράστε ή υπονοείτε ότι η Εταιρεία ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος υποστηρίζει εσάς, τον ιστότοπό σας, την επιχείρησή σας ή οποιαδήποτε δήλωση που κάνετε, ή παρουσιάζετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία ;
 • Να μεταδώσετε, να διανείμετε, να προβάλλετε ή να διαθέσετε με άλλο τρόπο μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που δημιουργείται από το χρήστη, το οποίο ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων απορρήτου ή που ενδέχεται να περιέχει οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο.
 • Λάβετε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή ενδέχεται να επιβάλει, κατά την απόλυτη κρίση μας, ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της πλατφόρμας μας ή που διαφορετικά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία του Χρήστη σε σχέση με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία.
 • Παράκαμψη τυχόν μέτρων που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στον Ιστότοπο ή στην Υπηρεσία.
 • Αντιγραφή, τροποποίηση, αλλαγή, προσαρμογή, διάθεση, μετάφραση, θύρα, αντίστροφη μηχανική, αποσύνθεση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης, πλαίσιο, περιβάλλον περιγράμματος ή GUI γύρω από τον ιστότοπο.
 1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο ιστότοπος, η υπηρεσία και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτό (εκτός από το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εφευρέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, γραφικών, κειμένου, σχεδίων (συμπεριλαμβανομένων των “Εμφάνιση και αίσθηση” του Ιστότοπου), προδιαγραφές, μέθοδοι, διαδικασίες, αλγόριθμοι, δεδομένα, τεχνικά δεδομένα, διαδραστικές δυνατότητες, πηγαίος και αντικειμενικός κώδικας, αρχεία, διεπαφή, GUI και εμπορικά μυστικά, ανεξάρτητα από το εάν έχουν καταχωριστεί (συλλογικά, “Πνευματική ιδιοκτησία«), Ανήκουν και / ή έχουν άδεια στην Εταιρεία και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και άλλα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους Ισραηλινούς νόμους, τους αλλοδαπούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις.

 1. Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη
  • Η Υπηρεσία σάς επιτρέπει να ανεβάζετε, να δημοσιεύετε, να δημοσιεύετε και να διαθέτετε μέσω αυτού, το δικό σας υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως άρθρα, απόψεις, κριτικές, προτάσεις, σχόλια, φωτογραφίες και άλλο ιδιόκτητο υλικό, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς συνδέσμων προς υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (το “Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη“).
  • Εφόσον το Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τον χρήστη σας υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, το Περιεχόμενο που Δημιουργείται από τον Χρήστη θα παραμένει ανά πάσα στιγμή και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η αποκλειστική και αποκλειστική ιδιοκτησία σας.
  • Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τον χρήστη και τις συνέπειες της δημοσίευσης ή δημοσίευσης τέτοιου υλικού με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε ή ανεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη και περιέχει περιεχόμενο που είναι παράνομο να έχετε, να δημοσιεύετε ή να ανεβάζετε στη χώρα στην οποία κατοικείτε ή που θα ήταν παράνομο να χρησιμοποιεί ή να κατέχει η Εταιρεία σε σχέση με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία. Η εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να καταργήσει το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την αποκλειστική της κρίση.
  • Όταν ανεβάζετε, δημοσιεύετε, δημοσιεύετε ή διαθέτετε περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη στον Ιστότοπο ή μέσω της Υπηρεσίας, παραχωρείτε στην Εταιρεία μια αμετάκλητη, αέναη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, μεταβιβάσιμη, εκχωρήσιμη, υποαδειοδοτούμενη και παγκόσμια άδεια, να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν, να διανέμουν, να μεταδίδουν, να προετοιμάζουν παράγωγα έργα, να προβάλλουν, να διατίθενται στο κοινό και να εκτελούν αυτό το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη σε σχέση με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία, είτε μέσω Διαδικτύου, οποιασδήποτε κινητής συσκευής ή άλλως, σε οποιοδήποτε μέσο μορφές και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων γνωστά σήμερα και αναπτύσσονται στο μέλλον.
  • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

  7.1 Ως προϋπόθεση για τη χρήση του τον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

  • Έχετε τη νομική εξουσία να συνάψετε αυτούς τους Όρους και να δημιουργήσετε δεσμευτική συμφωνία βάσει οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και να εκπληρώσετε πλήρως τις υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος.
  • Η εκτέλεση των Όρων δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία στην οποία δεσμεύεστε ή οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, κανονισμό, εντολή ή απόφαση στην οποία υπόκεινται. και
  • Δεν θα παραβιάσετε ή παραβιάσετε κανέναν από τους Όρους.

  7.2 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

  • Η Εταιρεία μπορεί να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που Δημιουργήθηκε από τον Χρήστη ή / και να διακόψει τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας κατά την απόλυτη κρίση της με ή χωρίς κανένα λόγο.
  • Η Εταιρεία μπορεί να ενσωματώνει διαφημίσεις και διαφημίσεις, είτε εντός είτε εκτός του Ιστότοπου ή της Υπηρεσίας. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε τέτοιες διαφημίσεις και διαφημίσεις ανήκουν αποκλειστικά στους διαφημιζόμενους και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με αυτές τις διαφημίσεις, ανεξάρτητα από το αν η Εταιρεία έχει τον έλεγχο αυτών των διαφημίσεων ή όχι. Η Εταιρεία, οι διαφημιζόμενοι και / ή τρίτα μέρη που σχετίζονται με αυτήν ενδέχεται να δικαιούνται ορισμένες μετοχές των κερδών για τέτοιες διαφημίσεις. Συμφωνείτε, αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με τέτοια νομισματικά ποσά.
  1. Εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες

  101 Λογότυπο της Blockchains Company και όλα τα άλλα αναγνωριστικά ιδιοκτησίας που χρησιμοποιεί η Εταιρεία σε σχέση με τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία (“Εμπορικό σήμα εταιρείαςs ») είναι όλα εμπορικά σήματα ή / και εμπορικές επωνυμίες της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το αν έχουν καταχωριστεί ή όχι. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα και λογότυπα που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Ιστότοπο ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους (“Σήματα τρίτων“). Δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα, άδεια ή ενδιαφέρον για τα εμπορικά σήματα της εταιρείας και τα σήματα τρίτων μερών και συμφωνείτε ότι κανένα τέτοιο δικαίωμα, άδεια ή συμφέρον δεν θα διεκδικείται από εσάς όσον αφορά τα εμπορικά σήματα της εταιρείας ή τα σήματα τρίτων μερών.


  1. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

  Ο Ιστότοπος και η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων (“Ιστότοποι τρίτων“), Εάν τέτοιοι σύνδεσμοι έχουν προταθεί από την Εταιρεία, κοινοποιούνται από οποιονδήποτε Χρήστη ή έχουν αναρτηθεί από τρίτους. Με το παρόν αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο επί τέτοιων Ιστότοπων Τρίτων, και επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα Ιστότοπων Τρίτων, και δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες, περιεχόμενο , διαφημίσεις, προϊόντα ή οποιοδήποτε υλικό σε ή διαθέσιμους ιστότοπους τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη ή ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί, ή φέρεται να προκαλείται, από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιεσδήποτε υπηρεσίες, περιεχόμενο, προϊόντα ή άλλο υλικό διαθέσιμο σε ή μέσω οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων. Οι περισσότεροι ιστότοποι τρίτων παρέχουν νομικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων όρων χρήσης και πολιτικής απορρήτου, που διέπουν τη χρήση τέτοιων ιστότοπων. Είναι πάντα καλή ιδέα να διαβάζετε προσεκτικά τέτοια έγγραφα.

  1. Αποποίηση ευθυνών και εγγυήσεις

  Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” ΚΑΙ “ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ“ΒΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΣ, ΕΚΦΡΑΣΗ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Η ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΤΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ / Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Ή ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΛΑΘΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ.

  1. Τον περιορισμό της ευθύνης

  Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΟΤΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ή ΧΡΗΣΗ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΜΑΣ.

  1. Αποζημίωση

  Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αβλαβείς την Εταιρεία, τους αξιωματικούς της, τους διευθυντές της, τους υπαλλήλους και τους πράκτορες της, από και ενάντια σε οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις, ζημιές, υποχρεώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, κόστη, χρέη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικηγόρων) χρεώσεις) που προκύπτουν από: (i) τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας από εσάς · (ii) παραβίαση οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων, (iii) παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματος απορρήτου αυτού του τρίτου μέρους, και (iv) οποιαδήποτε ζημιά οποιουδήποτε είδους, είτε άμεσης, έμμεσης, ειδικής ή επακόλουθης, μπορεί να προκαλέσετε σε οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία. Διευκρινίζεται ότι αυτή η υποχρέωση υπεράσπισης και αποζημίωσης θα ισχύει από αυτούς τους Όρους.

  1. Πράκτορας πνευματικών δικαιωμάτων

  Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί ή χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να παράσχετε γραπτώς τις ακόλουθες πληροφορίες στον Πράκτορα πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας: (i) τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που εξουσιοδοτείται να ενεργήσει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων (ii) μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί · (iii) περιγραφή του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει ή ότι αποτελεί αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας και το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση στο οποίο πρέπει να απενεργοποιηθεί και πληροφορίες επαρκείς για να επιτρέψει στην Εταιρεία να εντοπίσει το υλικό · (iv) δήλωση ότι πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η χρήση του υλικού με τον καταγγέλλοντα δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο · και (v) μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και, υπό την ποινή της ψευδορκίας, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων που φέρεται να έχει παραβιαστεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πράκτορα πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης: [προστασία μέσω email]

  1. Γενικός

  1. Οι παρόντες Όροι δεν, και δεν θα ερμηνευθούν για τη δημιουργία σχέσης, εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, εργοδότη-εργαζομένου, πρακτορείου ή σχέσης franchisor-franchisee μεταξύ των μερών.

  2. Οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με τον Ιστότοπο, την Υπηρεσία ή τη χρήση της θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους του Ισραήλ χωρίς αναφορά στις αρχές του περί σύγκρουσης νόμων.

  3. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία θα ασκηθεί, και με το παρόν συναινείτε σε αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής, στα αρμόδια δικαστήρια της Περιφέρειας Τελ Αβίβ-Γιάφα, Ισραήλ. Συμφωνείτε να παραιτηθείτε από όλες τις άμυνες της έλλειψης προσωπικής δικαιοδοσίας και της μη εξυπηρέτησης του φόρουμ και συμφωνείτε ότι η διαδικασία μπορεί να επιδοθεί με τρόπο που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο ή τον δικαστικό κανόνα.

  4. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή θα θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων.

  5. Καμία παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος για τυχόν παραβίαση ή αθέτηση υποχρέωσης δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από προηγούμενη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση. Οποιοσδήποτε τίτλος, τίτλος ή τίτλος ενότητας που εισάγονται εδώ εισάγεται μόνο για λόγους ευκολίας και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζει ή εξηγεί οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη αυτού.

  6. Οι παρόντες Όροι αποτελούν ολόκληρους τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ εσάς και της Εταιρείας που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν τυχόν και όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες ή αντιλήψεις μεταξύ εσάς και της Εταιρείας.

  1. Για πληροφορίες ή ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας: [προστασία μέσω email]
  Mike Owergreen Administrator
  Sorry! The Author has not filled his profile.
  follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map